ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล   

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   

นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณทา เลขที่ 24 มบค.12
งานที่ 1 

คำขวัญอาชีวะ

 งานที่ 2  

ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว หน้า 2 แชร์ไฟล์ youtube 

 
 


งานที่ 3 

จัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน  Animation  ง่ายๆ 
   


 


ความคิดเห็น